Robusta Premium - TR - Honey

Liên hệ

Mô tả

- Giống/ Variety: TR

- Chỉ tiêu chất lượng/ Quality standards: 

  • tỷ lệ chín/ Ripe ratio >95%, >S16, 
  • độ ẩm/ humidity <13%; 
  • hạt đen/ full black <1%, 
  • vỡ/ dried cherry or pod <1%, 
  • tạp/ foreign matter <0.5%

- Quy cách đóng gói/ Packaging: Bao đay/ Jute bag + bao PE (60kg) / PE packaging (60kg)

Bình luận

Sản phẩm khác