CÀ PHÊ SỮA ĐÓNG CHAI 150ML  CÀ PHÊ SỮA ĐÓNG CHAI 150ML
59,000₫
 CÀ PHÊ ĐEN ĐÓNG CHAI 150ML  CÀ PHÊ ĐEN ĐÓNG CHAI 150ML
59,000₫
 CHAI COLD BREW 150ML - 500ML  CHAI COLD BREW 150ML - 500ML
59,000₫
 CHAI COLD BREW SEASONAL  150ML - 500ML  CHAI COLD BREW SEASONAL  150ML - 500ML
59,000₫