ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING

160,000₫

Mô tả

- Sản phẩm được đóng hũ 100gr
- Sản phẩm được sử dụng cho dụng cụ: 
(V60, Chemex, Kalita, Siphon,...)

- Vùng trồng: Sidama, South Central Ethiopia
- Độ cao: 2000+ masl
- Giống: Ethiopian Heirloom 
- Sơ chế: Natural
- Taste notes: Peach, blueberry jam, lychee, mango, passion fruit. 
- Lot: 22/01

 

 

shopee
Lazada
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
 ETHIOPIA Sidama Natural G1 Twakok - DỤNG CỤ - BREWING
product