ETHIOPIA KOCHERE SAONA G1 - DỤNG CỤ

108,000₫120,000₫

Mô tả

- Sản phẩm được đóng hũ 100gr

- Sản phẩm được sử dụng cho dụng cụ: 

(V60, Chemex, Kalita, Siphon,...)

- Lychee, bergamot, grapefruit, orange blossom. 

Bình luận

Sản phẩm khác