CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BOLD

420,000₫
Khối lượng:
Xử lý hạt:

Mô tả

- Sản phẩm được đóng gói túi 1kg

- Sản phẩm bột dành cho pha phin

- Gu Việt, đậm đà, đắng nhẹ.

 

 

 

shopee
Lazada
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BOLD
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BOLD
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BOLD
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BOLD
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BOLD
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BOLD