CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN

200,000₫
Cách pha:
Loại hạt:
Khối lượng:

Mô tả

 

- Sản phẩm được đóng gói túi 200 Gram, 500 Gram, 1kg

1. Sản phẩm 100% cà phê chất lượng cao Robusta

- Thơm chocolate, mật ong, trà đen, gu đắng đậm.
- Sản phẩm được sử dụng cho pha phin và pha máy.

2. Sản phẩm 100% cà phê chất lượng cao Arabica

- Sản phẩm được sử dụng cho pha phin và pha máy.

#SoulSpecialtyCoffee #Soulcoffee #Robusta #Phaphin #Phamay #Caphechatluongcao

Robusta Chất lượng cao:

shopee
Lazada

Arabica Chất lượng cao:

shopee
Lazada
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - ARABICA - ROBUSTA | PHA MÁY - PHA PHIN
product