CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BRIGHT

480,000₫
Khối lượng:
Xử lý hạt:

Mô tả

- Sản phẩm được đóng gói túi 1kg

- Sản phẩm bột dành cho pha phin

- Gu Việt, cân bằng, hậu ngọt.

 

 

shopee
Lazada
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BRIGHT
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BRIGHT
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BRIGHT
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BRIGHT
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BRIGHT
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BRIGHT
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BRIGHT
 CÀ PHÊ CHẤT LƯỢNG CAO - PHA PHIN - BRIGHT
product