KENYA Nyeri Gikanda FCS Kangocho Factory AA TOP - DỤNG CỤ - BREWING

170,000₫

Mô tả

- Sản phẩm được đóng hũ 100gr

- Sản phẩm được sử dụng cho dụng cụ:

(V60, Chemex, Kalita, Siphon,...)

   . Vùng trồng: Nyeri

   . Độ cao: 1600 - 1800 masl

   . Giống: Batian, SL28, SL34

   . Sơ chế: Fully Washed

   . Plum, Cranberry, Tangerine, Floral 

 

shopee
Lazada

Bình luận

Sản phẩm khác