COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING

190,000₫

Mô tả

- Sản phẩm được đóng hũ 100gr

- Sản phẩm được dùng cho dụng cụ:

(V60, Chemex, Kalita, Siphone,...)

   . Vùng trồng: Pendiamo, Cauca

   . Độ cao: 1850 - 2.050 masl 

   . Giống: Castillo

   . Sơ chế: Double Anaerobic (Natural)

   . Anise, Cardamom, clove, orange peel, berry juice

 

shopee
Lazada
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
 COLOMBIA Cauca El Paraiso Double anaerobic Floral spices - DỤNG CỤ - BREWING
product