Chúng tôi bắt đầu hành trình cà phê của mình bằng tâm ý của những đứa con lớn lên từ vùng Cao nguyên Buôn Ma Thuột. Nhưng thay vì trăn trở “Làm thế nào cho ngon?”, chúng tôi tiếp cận cà phê theo hướng khác “Làm thế nào cho đúng?”